Primaria

Primaria

Organigrama aparatului de specialitate al Primarului – Comuna Sascut, Judetul bacau Primar Viceprimar Compartiment Deservire Cultura Serviciul de Gospodarie Comunala ¬†Urbanism, Autoritate de Autorizare, Servicii de Transport Contabil Compartiment Contabilitate, Taxe si impozite Secretar Compartiment Relatii cu Publicul, Juridic, Arhivar…

Proces verbal de sedinta 2016

Proces verbal de sedinta 2016

Proces verbal al sedintei extrordinare a C.L.Sascut din data de 18.01.2016 Proces verbal al sedintei extrordinare a C.L.Sascut din data de 22.01.2016 Proces verbal al sedintei extrordinare a C.L.Sascut din data de 28.01.2016 Proces verbal al sedintei ordinare a C.L.Sascut…

Hotarari ale consiliului local 2016

Hotarari ale consiliului local 2016

Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului pe trimestrul IV anul 2015 Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe semestrul III anul 2015 Hotarare privind aprobarea documentatiilor ADIS Bacau Hotarare privind aprobarea planului de lucrari ce…

Dezbateri publice 2016

Dezbateri publice 2016

proiect-de-hotarare-privind-stabilirea-taxelor-si-impozitelor-locale-si-speciale-pentru-anul-2017 Propunere Buget 2016